< zpět

Věrnostní program ČMSS – podmínky užívání

 1. Tyto podmínky upravují pravidla používání Najděte se ve vlastním pro registrované účastníky Věrnostního programu ČMSS (dále jen „Podmínky").
 2. Organizátorem webové aplikace Najděte se ve vlastním dostupné na webových stránkách www.najdetesevevlastnim.cz (dále jen „Aplikace”) je společnost Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, IČ: 492 41 397 (dále jen „ČMSS“ nebo „Organizátor“).
 3. Účast v Aplikaci je dobrovolná a vzniká dokončením registrace v Aplikaci. Zájemce se registruje v Aplikaci sám, případně na jeho žádost může předregistraci vytvořit obchodní zástupce ČMSS nebo zákaznické centrum ČMSS. K registraci / předregistraci je nutné vyplnění všech položek registračního formuláře (tj. e-mail, jméno, příjmení, telefon a zvolené heslo pro přístup do Aplikace, souhlas s Podmínkami), dokončení registrace probíhá prostřednictvím ověření e-mailové adresy uvedené v registračním formuláři a validace e-mailové adresy.
 4. Aplikaci může využívat a výhody v ní uvedené může získat každá fyzická osoba, která se zaregistruje. Po dokončení registrace dle bodu 3 Podmínek se stává osoba účastníkem (dále jen „Účastník“). Širší katalog výhod je určen tzv. ověřeným Účastníkům. Ověření probíhá na základě vložení rodného čísla Účastníka a jeho porovnání s databází klientů ČMSS při registraci, případně kdykoli po dokončení registrace vyplněním rodného čísla v profilu Účastníka po jeho přihlášení do Aplikace. Následně Aplikace prověří, zda má tento Účastník s ČMSS uzavřenou platnou smlouvu o stavebním spoření či úvěrovou smlouvu, tedy zda je klientem ČMSS. Pokud Účastník není klientem ČMSS či nepožaduje nabídku širších výhod nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nechce ověřit své rodné číslo, pole s rodným číslem nevyplňuje. V případě, že Účastník vyplní své rodné číslo a ihned dojde k jeho ověření v databázi ČMSS, není dále rodné číslo zpracováváno. Rodné číslo je v Aplikaci uchováváno po dobu maximálně 30 dnů v případě, že se ihned nepodaří jeho ověření v databázi ČMSS za účelem opakovaného ověření, pokud první ověření při registraci dopadlo negativně. Po dvou letech od ověření rodného čísla Účastníka vyzve Aplikace Účastníka k opětovnému zadání rodného čísla pro ověření, zda je Účastník stále klientem ČMSS. Pokud Účastník již není klientem ČMSS, pole s rodným číslem nevyplňuje a nemá nárok na širší katalog výhod.
 5. Některé komponenty Aplikace mohou vyžadovat vyjádření samostatného souhlasu s dalšími podmínkami (např. e-shop s dárkovými předměty ČMSS, marketingové akce).
 6. Nabízené výhody spočívají v poskytnutí slevy na výrobek nebo službu obchodního partnera ČMSS, zvýhodněné nabídky zboží, příp. finančních produktů poskytovaných skupinou ČSOB. Nárok na slevu je Účastník povinen prokázat předložením slevového kódu, který je mu vygenerován v Aplikaci a je zaslán e-mailem, a pokud o to Účastník požádá, také formou SMS (u těch obchodních partnerů ČMSS, kteří SMS akceptují).
 7. Nabídka každé výhody má omezenou platnost, přičemž platnost je vždy uvedena u internetové prezentace nabídky a na slevovém voucheru, který je zaslán Účastníkovi e-mailem, příp. si ho může Účastník v Aplikaci stáhnout ve formátu.pdf. Jednotlivé výhody mohou být omezeny maximálním počtem Účastníků, kteří mohou o výhodu požádat, případně též omezením počtu čerpání výhod jedním Účastníkem. Účastník může využít konkrétní výhodu pouze jednou, není-li stanoveno v nabídce konkrétní výhody jinak. Seznam aktuálních nabídek výhod, jejich platnosti a seznam obchodních partnerů, u kterých je možné slevy uplatnit, je uveden v Aplikaci. Jednotlivé výhody mohou mít i další specifická pravidla, která jsou vždy uvedena u konkrétní nabídky.
 8. ČMSS neodpovídá za škody vzniklé Účastníkovi neohlášenými změnami nabídky ze strany obchodních partnerů, které mají za následek nemožnost využít výhodu. ČMSS neodpovídá za případné škody vzniklé Účastníkovi na zdraví a majetku v souvislosti s uplatněním výhod u obchodních partnerů.
 9. ČMSS si vyhrazuje právo kdykoliv podmínky konkrétních nabídek výhod změnit a/nebo Aplikaci zrušit.
 10. ČMSS si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyloučit z Aplikace Účastníka, který využívá výhod Aplikace v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy ČR či těmito Podmínkami, případně svým jednáním ohrozí dobrou pověst ČMSS nebo poskytovatelů služeb a produktů uvedených v Aplikaci.
 11. ČMSS ani obchodní partner ČMSS neodpovídají za zneužití slevového kódu Účastníka neoprávněnou osobou.
 12. Účastník Aplikace bere na vědomí, že osobní údaje ČMSS zpracovává a nakládá s nimi tak, jak je uvedeno v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů. Osobní údaje zpracovává ČMSS i prostřednictvím zpracovatele společnosti DDmen s.r.o. se sídlem Litovelská 23, 779 00 Olomouc, IČ: 25864831, a to za účelem i) správy věrnostního programu v rozsahu základních kontaktních a identifikačních údajů uvedených v profilu účastníka, a to po dobu registrace ve věrnostním programu do okamžiku jejího ukončení; ii) organizování a provozování soutěží, a to po dobu trvání soutěže do okamžiku jejího ukončení. Osobní údaje nebudou předávány mimo EU. Účastník může svá práva uplatnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mail: podpora@najdetesevevlastnim.cz.
  Své osobní údaje může Účastník zkontrolovat a případně aktualizovat po přihlášení ve svém profilu či prostřednictvím telefonní linky Centra klientské péče ČMSS 225 226 226 v provozní době uvedené v sekci Kontakty.
 13. ČMSS zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služeb dle Podmínek a za účelem zkvalitňování nabídek a přizpůsobování obsahu Aplikace (např. formou analýz, profilování a segmentace), a to za použití osobních údajů Účastníka vyplněných v registračním formuláři nebo poskytnutých v Aplikaci (např. vyplněním oblastí zájmu, navštívením detailu výhod a jiným chováním v Aplikaci).
 14. Nabízené výhody jsou Účastníkovi přístupné po přihlášení do jeho účtu v Aplikaci a zároveň jsou mu zaslány na e-mailový kontakt uvedený v registraci. Zasílání nabízených výhod na e-mailový kontakt může Účastník kdykoliv upravit nebo odhlásit po přihlášení ve svém profilu v sekci Nastavení odběru novinek a obchodních nabídek e-mailem nebo prostřednictvím internetového odkazu, který je součástí každé takové e-mailové zprávy.
 15. Účastník může kdykoli zrušit svou registraci v Aplikaci, a to způsobem v Aplikaci uvedeným. V případě, že je Účastník v době zrušení registrace zároveň účastníkem probíhající soutěže či jiné marketingové akce v Aplikaci, budou jeho osobní údaje zpracovávány do okamžiku vyhodnocení soutěže či jiné marketingové akce.
 16. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 24. 5. 2018.ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. Účastníkům Aplikace nevzniká registrací právní nárok na výhodu. Výhody nelze vymáhat soudní cestou.
 2. Tyto Podmínky jsou veřejně přístupné na webových stránkách www.najdetesevevlastnim.cz a také na www.cmss.cz/o-nas/sazebnik-podminky-a-formulare/formulare.