< zpět

Rekonstrukce domu krok za krokem

V životě byste našli jen velmi málo událostí, které by vyžadovaly důkladnější plánování a preciznější koordinaci jednotlivých kroků, než je rekonstrukce domu. Své o tom ví také Markéta s Tomášem, jejichž příběh sledujeme od počátku. Pojďme si proto říci, jak byste měli postupovat, aby vše proběhlo s co nejmenším počtem komplikací.

1. Počáteční rozvaha

Dobře si rozmyslete, co vám na stávajícím domě nevyhovuje, a případnou změnu dispozic plánujte s dlouhodobým výhledem. Také dobře zvažte své finanční limity. Většinou se totiž vyplatí si na rekon-strukci raději půjčit, než ji udělat polovičatě a za pár let muset znovu do baráku sahat.

2. Architektonický návrh a předběžný rozpočet

Pokud počítáte se složitější rekonstrukcí, nebo nemáte v tomto ohledu dostatek zkušeností, necháte si nejspíš vypracovat studii od architekta. Ta se vám také bude hodit, pokud byste museli žádat o staveb-ní povolení nebo ohlašovat stavbu příslušnému stavebnímu úřadu. Na jejím základě budete mít také představu o přibližném rozpočtu.

3. Jednání s úřady

V případě, že při rekonstrukci zasahujete do nosných konstrukcí, měníte vnější vzhled stavby (tvar, povrch nebo i barevnost) nebo by mohla mít negativní vliv na životní prostředí či požární bezpečnost domu, musíte zažádat o stavební povolení. Pokud pouze měníte způsob jejího užívání (byť i jen části), jste povinni rekonstrukci ohlásit na stavebním úřadě. V obou případech se řiďte aktuálním zněním stavebního zákona.

4. Zajištění zhotovitele, upřesnění rozpočtu a harmonogramu

Ještě před rekonstrukcí byste měli mít domluvený a smluvně ošetřený rozsah práce a honorář se všemi dodavateli. Záleží samozřejmě na vás, jestli celou rekonstrukci svěříte jedné či více firmám, nebo si část uděláte svépomocí a budete si externí dodavatele najímat na jednotlivé úkony. Zároveň byste si měli zpracovat přesný rozpočet i harmonogram prací a nechat si v nich dostatečnou finanční a časovou rezervu.

5. Bourací práce

Jejich rozsah a náročnost se samozřejmě případ od případu liší, při celkové rekonstrukci si ale určitě půjčte moderní techniku, jako jsou bourací kladiva či úhlová bruska. Včas si také zařiďte kontejnery na odvoz suti a dalšího odpadu.

6. Zednické práce

Když máte zbouráno, začněte budovat nové dispozice domu. To znamená, že postavíte nové příčky a podhledy.

7. Instalační práce

Po hrubé stavbě následuje příprava a položení nové elektroinstalace, vybudování rozvodů vody, kana-lizace i topení a podomítkové instalace. Následně pak instalujete a obezdíte vanu, případně sprchovou vaničku.

8. Dokončovací práce

I když to nejhorší už máte za sebou, pořád ještě vás čeká dost práce. V této fázi potřebujete vyspravit omítky, vyrovnat podlahy, položit dlažbu a obklady stěn, osadit koupelnu a záchod zařizovacími předměty, namontovat do stěn zásuvky a vypínače a potom stěny vymalovat. Nakonec pak přijde montáž dveří a položení podlahy.

9. Zařizování interiéru

Máte zrekonstruováno, teď už zbývá jen dům zařídit. Z hlediska montáže může být ještě posledním větším oříškem instalace kuchyňské linky, zbytek už hravě zvládnete.

10. Otvírací party

Tenhle poslední krok rozhodně nepodceňujte a pořádně to s přáteli a rodinou oslavte! Jen v případě, že jste rekonstruovali na stavební povolení, nezapomeňte si nechat dům zkolaudovat stavebním úřadem.

A pokud chcete vidět, jak taková rekonstrukce probíhá v praxi a co to všechno obnáší, tak se mrkněte sem.

Sledujte videa
S Markétou a Tomášem
na najdetesevevlastnim.cz